Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 7855 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2015 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania wsi lennych

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji Święta Książęcych Sił Zbrojnych za aktywność oraz całą działalność w Wojskach Korony, w ramach podziękowania i chcąc wynagrodzić każdy włożony trud, nadajemy:

po 1 wsi lennej:

 1. Miszy Korab-Kaku (AF253),
 2. Krzysztofowi Kurze (AF310),
 3. Wincentemu Wałachowskiemu (AE854),
 4. Markowi Chojnackiemu (A7718),
 5. Danielowi Iwanienko (AG065),
 6. Martesowi von Padors (AF853),
 7. Danielowi Chojnackiemu (A8208),
 8. Ryszardowi Paczenko (AE855),
 9. Tomaszowi Liberi (AF039),
 10. Karolinie von Lichtenstein (A9001),
 11. Rihannie Aureliuš-Sedrovski (AE792),
 12. Remigiuszowi Vladimirowiczowi Lwowskiemu von Hochenhaüser (AF820),
 13. Sucio Vipsowi (AF869),
 14. Kamilowi Wariorowi von Vincis-Kazakovowi (AF855),
 15. Danielowi Ragnarowi Cesare Ezio da Firenzie (AG003),
 16. Michałowi Bryenniosowi (AF632),
 17. Wojciechowi Wiśnickiemu (AE689);

po 2 wsie lenne:

 1. Irminie de Vellior (AE228),
 2. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804);

po 3 wsie lenne:

 1. Tytusowi Aureliuszowi-Chojnackiemu (AF205),
 2. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth (T1141),
 3. Igorowi Żdanowowi (AE827),
 4. Laurencjuszowi Ma Hi von Vincis-Kazakovowi (AF766);

4 wsie lenne:

Jackowi von Horn (AE544).

 

W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:

 1. Kamil Warior von Vincis-Kazakov otrzymuje tytuł baroneta
 2. Igor Żdanow otrzymuje tytuł barona

W związku z powyższymi nadaniami Jack von Horn otrzymuje tytuł arystokratyczny diuka.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny