Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 7857 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2015 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej:

  1. Rihannę mar.Aureliuš-Sedrovski,
  2. Michała v-hr. Bryenniosa,
  3. Roberta Janusza von Thorn-Czekańskiego,
  4. Avrila diuka von Levengothona,
  5. Laurencjusza Ma Hi v-hr. von Vincis-Kazakovowa.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny