Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWydalenie cudzoziemców, poz. 7859 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2015 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie wydalenia cudzoziemca

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, etc., etc.,
postanawiamy, jak następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Prefekta Generalnego wydalamy z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji cudzoziemca Antoniego Kłosa (AG163) w związku z tym, że okoliczności wskazują, że jej pobyt jest niepożądany z uwagi na interes publiczny.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny