Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 7860 [X]

Grodzisk, dnia 18 września 2015 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora

§ 1.

Na podstawie art. 2 ustęp 3 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym stwierdza się utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego przez Roberta von Thorn-Czekańskiego w związku z ze zrzeczeniem się funkcji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny