Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7865 [X]

Srebrny Róg, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 14/2015

ws. stwierdzenia utraty obywatelstwa KT

Na podstawie Art. 4. ust. 2. Ustawy Senatu KT nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim, w związku z Art. 2. ust. 3 pkt d. tejże Ustawy, stwierdzam utratę obywatelstwa teutońśkiego z mocy prawa przez Jana via Teutończyka (A7698).

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent KT.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny