Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7866 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 15/2015

ws. nadania obywatelstwa teutońskiego

Na podstawie art. 3, ust 4. Ustawy Senatu KT nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim postanawiam, co następuje:

§ 1

Nadaję obywatelstwo Królestwa Teutonii Avrilowi diukowi von Levengothon (A7169).

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny