Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 787 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania orderu państwowego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 335 o Wielkim Orderze Wybitnych z dnia 6 listopada 2006 r. nadaję Wielki Order Wybitnych:

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny