Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7881 [X]

Grodzisk, dnia 25 września 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o Koronie Księstwa Sarmacji

Art. 1.

  1. Występujące w Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz Rozporządzeniu Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 r., w odpowiednich przypadkach, słowa „Gellonia i Starosarmacja” zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „Korona Księstwa Sarmacji”.
  2. Art. 14a pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. („25 lutego — rocznica powstania Gellonii i Starosarmacji”) otrzymuje brzmienie: „25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Przepisy art. 1 mają, odpowiednio, moc ustawy konstytucyjnej, rozporządzenia Księcia oraz ustawy.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny