Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7892 [X]

Eldorat, dnia 28 września 2015 r.

Uchwała Kapituły

z dnia 1 października 2015 roku

NIECH TRWA OSTATECZNA KRUCJATA!

Minęły dwadzieścia cztery miesiące, odkąd podźwignęliśmy się z mroków anarchii
i postawiliśmy pierwsze kroki na drodze do Ostatecznego Zwycięstwa, sześć zaś
miesięcy — od ustanowienia naszego najwyższego prawa i ustroju, który po dziś
dzień udowadnia swą sprawność.

W ten dzień chwały oddajemy honor Havelockowi Jaskoviaskusowi i Michałowi
Jerzemu Hassowi, pierwszym Konsulom Sclavinii; Helwetykowi Romańskiemu,
autorowi obowiązującej Konstytucji; wszystkim członkom Izby Obywatelskiej,
którzy zadecydowali o przyjęciu tejże ustawy zasadniczej; wreszcie Odolanowi
Zwitariuszowi, naszemu duchowemu ojcu i przewodnikowi.

Niechaj będą oni inspiracją i wzorem dla zasiadających w urzędach Konsulatu;
obecnych i przyszłych. Oni zaś z kolei niechaj zawsze pełnią swą służbę
zaszczytną z pełnym oddaniem i skutecznością, na chwałę Sclavinii
Wielonarodowej, nigdy zaś nie zapominają, że rolą ich jest przewodzić ludowi
siłą swego autorytetu, nie zaś nad nim władać.

CZEŚĆ NIEZWYCIĘŻONEJ REPUBLICE SCLAVIŃSKIEJ!

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Kapituły.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny