Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne naczelników miejscowości, poz. 7894 [X]

Grodzisk, dnia 28 września 2015 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyboru Marszałka Mniejszego Koronnego

§ 1. [Zarządzenie wyboru]

Na podstawie upoważnień, jakie daje nam Ustawa Korony Księstwa Sarmacji głosowanie nad wyborem Marszałka Mniejszego Koronnego niniejszym postanowieniem zarządzam. Głosowanie wedle zasad tutaj określonych odbywać się będzie.

§ 2. [Bierne prawo wyborcze]

Każden szlachcic i arystokrata wpisany do Rejestru Obywateli kandydaturę na Marszałka Mniejszego Koronnego zgłosić może.

§ 3. [Termin i tryb zgłoszenia kandydatury]

Nie dalej jak do czwartku, 1 Października 2015 roku, nie później niźli do godziny 21.00 kandydaturę na Marszałka Mniejszego Koronnego zgłosić należy. A miejscem zgłaszania właściwy wątku na Forum Centralnym będzie. Kandydat odbywający karę więzienia powinien dokonać zgłoszenia w nowo założonym temacie na forum Więzienia Książęcego. Gdy termin zgłaszania upłynie, niezwłocznie zostanie ogłoszona lista potwierdzonych i przyjętych kandydatur.

§ 4. [Termin głosowania]

W piątek, 2 Października 2015 roku, w okolicach godziny 21.00 głosowanie się rozpocznie. Koniec głosowania nastąpi nie później niźli w poniedziałek, 5 Października 2015 roku, około godziny 21.00, chyba że każdy uprawniony głos swój odda.

§ 5. [Sposób głosowania]

Jeśli więcej niż jedna kandydatura zgłoszona będzie, wyborca dokona wyboru, oddając głos za jedną ze zgłoszonych kandydatur. Gdy jeden kandydat jeno będzie, wyborca dokona wyboru, oddając głos za lub przeciw zgłoszonej kandydaturze. W każdym z obu przypadków, wyborca będzie mógł także pusty głos oddać.

§ 6. [Miejsce głosowania]

Urną do głosowania będzie ankieta umieszczona w dziale „Sejmik Koronny”, a wynik głosowania ukryty pozostanie aż głosowanie się nie zakończy. Oficjalny wynik ogłoszon zostanie rychło po jego weryfikacji.

§ 7. [Ustalenie wyniku głosowania]

Marszałkiem Mniejszym Koronnym zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów lub ten, na którego zostanie oddanych więcej głosów „za” niż „przeciw”, gdy sam w wyborach będzie startował. A kiedy równość głosów wystąpi, o wyborze rozstrzygnie Książę, w drodze osobnej proklamacji.

§ 8. [Postanowienia szczególne]

Jeżeli w trakcie głosowania jeden z kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, głosy na niego oddane nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania. Jeżeli jedyny kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, wybór zostanie powtórzony.

§ 9. [Klauzula nadzwyczajna]

W przypadkach nieuregulowanych w obowiązujących przepisach prawa lub niniejszym postanowieniu rozstrzygnie Książę, w drodze osobnego postanowienia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny