Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 790 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Dariusz \"Kedar\" Makowski
Data i miejsce urodzenia: 02.07.1959 r. Katowice
Miejsce zamieszkania: Katowice
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-26 (14)
Identyfikator: A7948

Proszę Jego Książęcą Mość (oby żył wiecznie) o nadanie mi
Obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Jestem mieszkańcem miasta
Margon i zależy mi by miasto te rozwijało się harmonijnie i
przyciągało nowych mieszkańców. Rozwijanie ducha rywalizacji
pooprzez rozwiązywanie problemów to moje kredo. Będąc
obywatelem sarmackim będę mógł bardziej wykorzystywać moje
talenty i wpływać na rozwój Księstwa. Możliwość wpływu na
politykę lokalną miasta bez nadmiernej ingerencji władz
centralnych i konkurowanie z innymi miastami o mieszkańców,
inwestycje to rozwija intelektualnie mieszkańców Sarmacji
oraz uczy tolerancji i poszanowania innych obywateli.
Sam również dzięki działąniu w Sarmacji się rozwijam np.
powróciłem do programownia - uczę się PHP. 
Bycie obywatelem sarmackim to zaszczyt i motywacja do
dalszego rozwijania się i osiągania z tego korzyści nie tylko
w v-państwie ale i w realu.
Wybrałem obywatelstwo Sarmackie bo tu jest realizowana idea
państwa oświeconej monarchii.
Ustrój polityczny określony w Konstytucji Sarmacji a
zwłaszcza zasada pomocniczości jest mi bardzo bliski. Sam w
realu wywodzę się z rodziny szlacheckiej Makowscy herbu
Jelita i tu również pragnę dostąpić zaszczytu bycia
szlachcicem. Mam nadzieję to osiągnąć swoją pracą i
zaangażowaniem w rozwój Księstwa.
Dlatego z wielką przyjemnością proszę Jego Wysokość o nadanie
mi przynoszącego zaszczyt Obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Z poważaniem
Dariusz "Kedar" Makowski.

Kedar

Adres IP: 85.14.79.113
Przegladarka: Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny