Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 7909 [X]

Grodzisk, dnia 7 października 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania dotacji

 

§1

Na podstawie art. 9 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów przyznaje Mistrzostwa AGAR.IO, dotację w wysokości 50 000 lt na realizację inicjatywy „Agar.io”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Aleksander Damian Chojnacki,
Minister Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny