Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 7910 [X]

Grodzisk, dnia 7 października 2015 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie wyboru asesora Trybunału Koronnego

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. Sejm wybiera Młynka hr. Kawowego na urząd asesora Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję.

(—) Markus mar. Arped,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny