Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7916 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 października 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 18/2015

w sprawie powołania zastępcy Marszałka Senatu

§1

Na podstawie art. 12 ust. 4 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r. — w związku ze zrzeczeniem się urzędu Marszałka Senatu KT przez Rihannę mar. Aureliusz-Sedrowską — powołuję na zastępcę Marszałka Senatu KT Pana Aleksandra Damiana hr. Chojnackiego (AE804) i zobowiązuję go do przejęcia obowiązków Marszałka okreśonych w Konstytucji i Regulaminie Senatu.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i traci moc z chwilą wejścia w życie Uchwały Senatu KT o wyborze Marszałka Senatu.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny