Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse, poz. 7946 [X]

Almera, dnia 28 października 2015 r.

Ordonans Króla Baridasu

w sprawie powołania Kongregacji Panów Lennych

My, Tomasz Ivo Hugo, książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli, stanowimy jak następuje:

 

Art. 1 [Kongregacja Panów Lennych]

  1. Tworzę Kongregację Panów Lennych (Avix Nartherdárs Esaias).
  2. Zadaniem kongregacji jest opiniowanie lokacji lenn terenie Królestwa.

(Art. 1 ust. 1 zmieniony Ordonansem Króla Baridasu o zmianie Ordonansu Króla Baridasu w sprawie powołania Kongregacji Panów Lennych z dnia 19.03.2018)


Art. 2 [Skład]

  1. Kongregacji Panów Lennych przewodniczy Król.
  2. Powołuję w skład Kongregacji osoby posiadające ziemie lenne w Królestwie.
  3. W skład Kongregacji wejdą osoby, którym w przyszłości zostaną nadane ziemie lenne w Królestwie, bez potrzeby wydania odrębnego aktu powołania.

 

Art. 3 [Przepisy końcowe]

  1. Uchylam uchwałę Rady Królestwa o Kongregacji Panów Lennych z dnia 17 lutego 2013 r.
  2. Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny