Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 7949 [X]

Almera, dnia 29 października 2015 r.

Ustawa Rady Królestwa

o likwidacji Akademii Almerskiej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Prześwietny Pan Fryderyk hr. von Hohenzollern,
Wielmożna Pani Irmina v-hr. de Vellior,
Wielmożny Pan Laurencjusz Ma Hi v-hr. von Vincis-Kazakov,
Wielmożny Pan Siergiusz v-hr. Asketil,
Czcigodny Pan Julian bar. Fer,
Sławetna Pani Zoara bnt. Schlesinger-Asketil,
Sławetny Pan Daniel Ragnar Cesare Ezio bnt da Firenza,
Poważany Pan Arsacjusz kaw. Arped,
Poważany Pan Orjon Surma, kaw. Królestwa Surmeńskiego,
Wierny Obywatel Kristian Arped,
Wierny Obywatel Lambert von Altbork,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA,
wicekróla Baridasu,

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

Traci moc Ustawa Rady Królestwa o szkolnictwie z dnia 12 czerwca 2015 r.

Art. 2.

Środki zgromadzone na rachunku bankowym Akademii Almerskiej (S00060) przekazuje się na konto Królestwa Baridasu.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus diuk Arped,
vicerex.

(—) Adrien Eryk Esjar Józef hr. da Firenza,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny