Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7970 [X]

Srebrny Róg, dnia 8 listopada 2015 r.

Postanowienie Lorda Ekonoma nr 5/2015

ws. wypłaty wynagrodzeń i premii za miesiąc październik 2015 roku

Na podstawie Art. 5., ust. 1. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii oraz na podstawie Art. 1. oraz Art. 2., ust. 2. Rozporządzenia Lorda Ekonoma nr 1/2015 o trybach i zasadach określania wysokości wynagrodzeń, a także na podstawie Art. 3. ust. 1. Rozporządzenia Lorda Koadiutora nr 1/2015 ws. comiesięcznej puli budżetowej oraz jej przeznaczaniu, postanawia się, co następuje:

 

§1

Wypłacić funkcjonariuszom Królestwa Teutonii ujętym w rejestrze wynagrodzenia za miesiąc październik 2015 roku:

  1. Markowi Chojnackiemu (A7718) 2412,50 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Ekonoma oraz Lorda Poborcy.
  2. Sławomirowi Chojnacki de Ruth (T1141) 4650,00 lt z tytułu funkcji Rektora Teutońskiego Instytutu Historii.
  3. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804) 5050,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Dyrektora Teutońskiej Filharmonii Królewskiej, Lorda Koadiutora.
  4. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) 7750,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Regenta.

 

§2

Wypłacić za aktywność w Gazecie Teutońskiej:

  1. Markowi Chojnackiemu (A7718) 5000,00 lt.
  2. Vladimirowi Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) 35 000,00 lt.
  3. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth (T1141) 10 000,00 lt.

 

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Marek Chojnacki,
Lord Ekonom .

(—) Aleksander Damian Chojnacki,
Lord Koadiutor .

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny