Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 7977 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2015 r.

Postanowienie Księcia

o rejestracji rodu

Na podstawie art. 2 i 6 Ustawy Sejmu nr 263 o rodach Księstwa Sarmacji z dnia 29 października 2015 r.

§ 1.

Rejestruje ród at Atera; Senior rodu: Laurencjusz wicehrabia Ma Hi at Atera.

§ 2.

  Przyznaję ochronę nazwiska rodowego(at Atera) polegającą na obowiązku uzyskania zgody przez każdego, kto odtąd będzie chciał się posługiwać nazwiskiem rodu at Atera.

  § 3.

   Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

   (—) Tomasz Ivo Hugo.

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny