Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 7985 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2015 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyniku referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 4 listopada 2015 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 82;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 66 (80%);
  3. Liczba głosów oddanych za rozwiązaniem: 145 (36,07%, 25 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw rozwiązaniu: 257 (63,93%, 32 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 58 (9 wyborców).

Stwierdzam, że na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji Sejm nie został rozwiązany przed upływem kadencji, w drodze referendum.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny