Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 8024 [X]

Grodzisk, dnia 6 grudnia 2015 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora Trybunału Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. stwierdzam utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego przez Orjona Surmę, kawalera Królestwa Surmeńskiego, w związku z rezygnacją złożoną dnia 3 grudnia 2015 r.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Markus diuk Arped,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny