Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 805 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 341

— Akt ratyfikacji niektórych przepisów Aktu Unii z Baridasem

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 listopada 2006 r. został sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku Akt Unii z Baridasem, w następującym brzmieniu:

* * *

Akt Unii z Baridasem

W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Mikołaj Aleksander Piotr, król Baridasu, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż mając na uwadze dobro poddanych naszych, pragniemy na wsze czasy losy naszego kraju z państwem sarmackim złączyć, a to przekazać koronę Piotrowi Mikołajowi, księciu Sarmacji etc. i przyjąć panowanie jego, i jego dziedziców i następców nad naszymi ziemiami i obywatelami.

Przeto składamy, w obliczu Boga Wszechmogącego, księcia Sarmacji oraz wszystkich jego poddanych, przysięgę wierności księciu Sarmacji, a we wszystkich naszych czynach przysięgamy dobrem Korony się kierować. Wszystkich szlachciców i poddanych naszych z przysiąg zwalniamy i zwracamy się do nich, aby za naszym przykładem przysięgę wierności księciu Sarmacji i jego dziedzicom, i następcom uczynili.

Tak nam dopomóż Bóg!

(—) Mikołaj Aleksander Piotr,
król Baridasu.

W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Morwanu, Mirii, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy woli króla Baridasu zadość uczynić, a to koronę królestwa Baridasu przyjąć i lud baridajski otoczyć naszą, i naszych dziedziców i następców najszczerszą ojcowską opieką.

Przeto, w przytomności panów sarmackich i baridajskich, stanowimy, co następuje:

Primo:

Ofiarowaną nam przez Jego Królewską Mość Mikołaja Aleksandra Piotra koronę Królestwa Baridasu przyjmujemy. Nasz tytuł brzmieć odtąd będzie „Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża”.

Secundo:

Królowi Mikołajowi Aleksandrowi Piotrowi i Piotrowi tytuły Króla-Seniora i markiza, księciu Krause tytuł markiza, a Loenowi Siergiejowi markizowi Nikołajewiczowi-Iwanowowi Prielożnemu tytuł wicehrabiego przyznajemy. Ponadto, tytuły Umo baroneta Muminkowskiego i Pawła kawalera Rutkowskiego potwierdzamy. Wzmienionych panów baridajskich do złożenia w ciągu trzech niedziel przysiąg na wierność nam, i naszym dziedzicom i następcom zobowiązujemy.

Tertio:

Baridajskich obywatelów za wiernych poddanych naszych z chwilą zaprzysiężenia uznamy, które to w ciągu trzech niedziel ma nastąpić.

Quarto:

Wolność baridajską szanując i pragnąc niezmienioną zachować, postanawiamy obywatelom baridajskich prawo wybierania gubernatora przyznać. Dla wszelkich spraw dopełnienia z aktem niniejszym związanych Pana markiza Mikołaja Aleksandra Piotra na gubernatora pro tempore Baridasu na okres ośmiu niedziel powołujemy.

Quinto:

Wszystkie dotychczas obowiązujące prawa Baridasu znosimy i załączoną do niniejszego aktu konstytucję Baridasowi nadajemy.

Sexto:

Świętego prawa własności strzegąc, prawnych właścicieli na ich majętnościach uroczyście zachowujemy. A że ziemi baridajskiej monetę naszą nadajemy, postanawiamy, iż za cztery dinary do pięciu ich tysięcy każdy posiadacz jednego liberta otrzyma, jako następuje — Pan markiz Mikołaj Aleksander Piotr sześćset trzydzieści osiem libertów, Pan Piotr markiz Krause — tysiąc dwieście pięćdziesiąt libertów, Pan Loen Siergiej wicehrabia Nikołajewicz-Iwanow Prielożny — czterysta trzynaście libertów, Pan Umo baronet Muminkowski — trzysta sześćdziesiąt trzy liberty. Samemu zaś Baridasowi dziesięć tysięcy libertów przyznajemy.

Septimo:

Na wieczną rzeczy pamiątkę postanawiamy, aby dzień 9 listopada w całym państwie naszym jako Dzień Baridasu był uroczyście obchodzony.

Octavo:

Grodziskim urzędnikom polecamy, a to w szczególności Panu Krzysztofowi St. M. Koniasowi, aby najpierwszym ich zadaniem było aktu niniejszego w ciągu dwóch niedziel ze szczególną pilnością wykonanie.

Dano w Pałacu w Grodzisku dnia 9 listopada Roku Pańskiego dwa tysiące szóstego.

* * *

Po zaznajomieniu się z przepisami preambuł oraz art. 1 i 6 powyższego Aktu, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 13 listopada 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny