Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8064 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2015 r.

Statut

Gildii Oficjalistów (uchylony)

Art. 1.

Podstawowymi celami Gildii są:
 1. bycie innowatorem i twórcą stanu prawnego Korony,
 2. stanie na straży prawa i porządku,
 3. tworzenie projektów druków wszelakich.

Art. 2.

 1. Gildią Oficjalistów przewodzi Kolegium Nestorów składające się z trzech do pięciu Nestorów.
 2. Kolegium przewodzi Mistrz Gildii zwany Trybunem, którego Nestorzy wybierają w drodze tajnego głosowania spośród siebie.
 3. Trybun reguluje sprawy wewnątrz Gildii wszelakie oraz zatwierdza sprawy, które na zewnątrz Gildii wychodzić mogą
 4. W skład kolegium mogą wchodzić Obywatele Korony Księstwa Sarmacji, którzy jeno tytuł Barona jako minimum posiadać mają. Pierwsze Kolegium Nestorów stanowią członkowie założyciele Gildii.
 5. Kolegium dodatkowo ze swego grona wybierać będzie Wicetrybuna, który sprawy Gildii prowadzić będzie pod nieobecność Trybuna.
 6. Nowego Trybuna, Kolegium wybrać może nie wcześniej niż po upływie 8 niedziel od ostatniego głosowania.
 7. Raz na 4 niedziele Kolegium po naradach tajnych decyzję podejmuję o tem, czy kogoś z pozostałych Nestorów w swe szeregi przyjąć można lub też należy z grona Kolegium wyprowadzić.

Art. 3.

 1. Trzy stopnie wtajemniczenia w Gildii się przewiduje, według ważności od najmniej ważnego: Farys, Adept i Nestor.
 2. Farys, to kandydat ubiegający się o członkostwo w Gildii i przyjmowany jest do grona członków po zakończeniu wyznaczonego okresu weryfikacji, potwierdzeniu własnych umiejętności, po którym pełnoprawnym jej członkiem zostanie. Okres weryfikacji dla Farysa skrócony być może na wniosek Trybuna, a decyzja w tej sprawie przez Kolegium Nestorów zatwierdzona być musi.
 3. Adept drugiego stopnia wtajemniczenia realizujący prace zlecone przez członków Nestorów. Po wyznaczonym przez Kolegium Nestorów okresie kompetentnej, sumiennej i twórczej pracy, Adept do grona Nestorów może być przyjętym. Gdy Adept na polu swych obowiązków niezwykłymi osiągnięciami się wykaże, okres ów skrócony może być przez Trybuna.
 4. Nestorami są kompetentne osoby, które w ramach swego cechu do realizacji zadań wynikających z zakresu przyznanych praw i obowiązków realizować będą. Wyróżnikiem specjalizacji cechu przydomek Kompetentny pisany przed niżej podanym określeniem profesji będzie:
  1. Inkwizytor – strażnik przestrzegania prawa i porządku prawnego,
  2. Legat – dyplomata,
  3. Intendent – pisarz,
  4. Reformator – techniczny twórca projektów druków wszelakich.

(-) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicemarszałek Mniejszy Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny