Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8066 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2015 r.

Statut

Gildii Budowniczych (uchylony)

Art. 1

 1. Podstawowymi celami Gildii są:
  1. utrzymanie i budowa powłoki wirtualnej rzeczywistości Korony Sarmacji,
  2. ciągła praca nad poprawieniem jakości wyników własnej pracy,
  3. samorozwój jej członków
  4. śledzenie i tępienie objawów ręcznego procesowania danych w całym uniwersum.
 2. Mistrz Gildii może precyzować powyższe cele bardziej szczegółowo.

Art. 2

 1. Na czele Gildii stoi jej Mistrz zwany Arcy-Innowatorem.
 2. Arcy-Innowator wyznaczany jest co 2^6 dni spośród kandydatów zgłoszonych od poprzedniej elekcji.
 3. Kryterium wyboru jest ilość linii kodu wprowadzonych do Repozytorium Koronnego w ciągu ostatnich 2^7 dni.
 4. W przypadku braku kandydatur, Arcy-Innowatorem pozostaje dotychczasowy Mistrz.
 5. Wcześniejszy wybór Arcy-Innowatora zostaje dokonany jeżeli urzędujący Mistrz nie wprowadził do Repozytorium Koronnego ani jednej linii kodu przez 2^4 dni.

Art. 3

 1. W Gildii rozróżnia się następujące stopnie wtajemniczenia oraz ich zadania i kompetencje
  1. Strażnicy Kodu - strzegą Repozytorium Koronnego i poprzez głosowanie decydują o dopuszczenie doń nowego kodu,
  2. Koderzy - zdolni do samodzielnej pracy budowniczy wirtualnej powłoki,
  3. Nubowie - glina z której gildia ulepi ludzi,
  4. Lejmowie - niegodni bycia Nubem, ci co zawiedli lub zawinili.
 2. Stopnie nadaje Arcy-Innowator będąc obiektywnym, kierując się dotychczasową pracą i zasługami dla realizacji celów, nawet w czasie gdy członek Gildii był poza nią.

(-) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicemarszałek Mniejszy Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny