Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 808 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 344

— Akt ratyfikacji Traktatu Unii z Baridasem

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 listopada 2006 r. został sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku Traktat Unii z Baridasem, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat Unii z Baridasem

W dniu 13 listopada 2006 r. w Książęcym Mieście Grodzisku

Wysokie Układające się Strony:

JKM Piotr Mikołaj, Król Baridasu, w imieniu własnym i Baridasu oraz

JKM Piotr Mikołaj, Książę Sarmacji, w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji

zawierają następujący traktat:

Art. 1.

  1. Baridas przekazuje kompetencje władz państwowych organom władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
  2. Zakres przekazanych kompetencji określają przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

  1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Królewskim Mieście Almerze.
  2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie czternastu dni od dnia jego wypowiedzenia.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 13 listopada 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny