Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUmowy i traktaty, poz. 809 [X]

Almera, dnia 13 listopada 2006 r.

Edykt Króla Baridasu nr 3

— Akt ratyfikacji Traktatu Unii z Sarmacją

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Za radą naszego Gubernatora, Pana markiza Mikołaja Aleksandra Piotra, postanawiamy w imieniu Królestwa Baridasu podać do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 listopada 2006 r. został sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku Traktat Unii z Sarmacją, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat Unii z Sarmacją

W dniu 13 listopada 2006 r. w Książęcym Mieście Grodzisku
Wysokie Układające się Strony:
JKM Piotr Mikołaj, Król Baridasu, w imieniu własnym i Baridasu oraz
JKM Piotr Mikołaj, Książę Sarmacji, w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji
zawierają następujący traktat:

Art. 1.

  1. Baridas przekazuje kompetencje władz państwowych organom władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
  2. Zakres przekazanych kompetencji określają przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

  1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Królewskim Mieście Almerze.
  2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie czternastu dni od dnia jego wypowiedzenia.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Królestwa Baridasu oświadczamy, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Królestwa Baridasu.

Dano w Królewskim Mieście Almerze, dnia 13 listopada 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny