Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8099 [X]

Eldorat, dnia 31 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o ciągłości kontynuacji Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej

Art. 1.

Art. 2 Rozporządzenia Konsulów o Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej z dnia 20 kwietnia 2015 r.(„Na realizację Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej przeznacza się 1 200 000 Ⱡ z budżetu Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Każdego miesiąca kalendarzowego na realizację Sclavińskiej Loterii Hasselandzkiej przeznacza się 150 000 Ⱡ z budżetu Konsulatu Sclavinii. Środki wpłaca się na konto Loterii każdego pierwszego dnia miesiąca.”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Wincenty Wałachowski
(—) Ignacy Popow

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny