Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8104 [X]

Grodzisk, dnia 1 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

§ 1.

  1. W Zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 14 sierpnia 2014 r. zastępuje się słowa „Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego” słowami „Minister Dziedzictwa Narodowego”; tytuł zarządzenia zmienia się odpowiednio.
  2. Zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 14 sierpnia 2014 r. § 2 ust. 2 (Minister powołuje pozostałych członków PKOJ na kadencję jednego miesiąca, z grona aktywnych obywateli sarmackich, którzy uzyskali największą liczbę serc za wypowiedzi w miejscach publicznych, mając na uwadze reprezentację wszystkich prowincji w składzie PKOJ.) otrzmuje brzmienie: Minister powołuje pozostałych członków PKOJ na kadencję jednego miesiąca, z grona aktywnych obywateli sarmackich, mając na uwadze reprezentację wszystkich prowincji w składzie PKOJ.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Fryderyk von Hohenzollern,
Minister Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny