Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 8111 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 stycznia 2016 r.

Edykt Króla Teutonii nr 1/2016

o delegacji kompetencji dla Lorda Koadiutora

Art. 1 [Tworzenie urzędów]

Na podstawie art. 2. ust. 3 i 4. Ustawy Senatu KT nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., powierza się Lordowi Koadiutorowi kompetencje tworzenia urzędów.

Art. 2 [Prowadzenie Rejestru obywateli KT]

Na podstawie art. 6. ust. 2. Ustawy Senatu KT nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim z dnia 28 lipca 2015 r., powierza się Lordowi Koadiutorowi obowiązki wynikające z art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 1 tejże Ustawy oraz aktualizację spisu obywateli KT w Rejestrze.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

  1. Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Traci moc Edykt Króla nr 1/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
  3. Tracą moc wszystkie postanowienia Lorda Koadiutora w sprawie utworzenia urzędów, wydane przed wejściem w życie niniejszego Edyktu na podstawie upoważnienia Króla, o którym mowa w art. 2 ust. 3. Ustawy Senatu KT nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny