Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8112 [X]

Eldorat, dnia 4 stycznia 2016 r.

Uchwała Rady Eldoratu

w sprawie bazowej wysokości podatku gruntowego

Na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 roku rada Eldoratu uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się bazową wysokość podatku gruntowego za 30 dni na obszarach Eldoratu zajmowanych przez grunty przeznaczone pod zabudowę miejską, w szczególności kamienice, wieżowce i gmachy, na pięć tysięcy libertów.

§ 2.
Określa się bazową wysokość podatku gruntowego za 30 dni na obszarach Eldoratu innych niż te, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, na trzy i pół tysiąca libertów.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W ZASTĘPSTWIE RADCY STANU DS. OSADNICTWA:
(—) Ignacy Popow,
(—) Wincenty Wałachowski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny