Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8116 [X]

Grodzisk, dnia 5 stycznia 2016 r.

Ustawa Korony Księstwa Sarmacji

o finansach Prowincji (uchylony)

Art. 1. [Źródła dochodów Korony Księstwa Sarmacji]

 1. Dochody Korony Księstwa Sarmacji z podatków określonych przez przepisy prawa państwowego pochodzą, subwencji państwowych, dochodów Książęcego Miasta Grodzisk, darowizn oraz podatków i opłat prowincjonalnych, prawem powszechnym dopuszczonych.
 2. Podatki i opłaty prowincjonalne ustanawiać Senat Koronny, zwykłą większością może.

Art. 2. [Wspieranie działalności użytecznej społecznie i artystów]

 1. Gdy pomysł kogoś najdzie, by na terenie Prowincji naszej zacną i społecznie użyteczną inicjatywę zorganizować, Senat Koronny dotacyję przyznać jemu może, jednak nie więcej niż 50000 libertów wynoszącą.
 2. Ten, kto zacną i społecznie użyteczną inicjatywę zrealizuje, tudzież dzieła stworzy, które ze sobą niesie istotną wartość artystyczną, nagrody od Senatu Koronnego, gdy ten decyzję takową podjąć zechcę, spodziewać się może. Jednakowoż i tutaj wysokości 50000 libertów przekroczyć nie można.

Art. 3. [Wynagrodzenia i premie urzędnicze]

 1. Urzędnik Prowincji za swą pracę wynagrodzenia spodziewać się może, a pochodzić ono z budżetu Korony Księstwa Sarmacji będzie premie jej urzędnikom wypłaca się, a Obywateli oraz obcokrajowców nagradzać premiami można.
 2. Jedno jeno wynagrodzenie Urzędnikowi przysługiwać będzie, bez wpływu na ilu urzędach zasiada. Kiedy dodatkowe obowiązki nałożone nań zostaną, premii od Marszałka Senatu Koronnego spodziewać się może.
 3. Wynagrodzenie Marszałek Senatu Koronnego określać będzie, jednakowoż mniej niż 1000lt ani więcej niż 35000lt dać urzędnikowi nie może. Jednakowoż przy lenistwie funkcjonariusza, który w rozliczonym okresie swych czynności nie wykonywał, Marszałek może niecnocie do cna wynagrodzenie odebrać.

Art. 4. [Premie dla nowych obywateli]

 1. Jeśli obywatel Prowincji pierwszy raz do naszego Rejestru wpisany został, z urzędu bez niczyjej zgody, premia powitalna jemu się należy.
 2. Do wypłacania premii powitalnej, Marszałek Senatu zobowiązan będzie, a wysokość jej na 10000 libertów oznaczamy.
 3. Nakaz zwrócenia premii powitalnej wydany być może jeśli Obywatel Prowincję naszą i Rejestr przed upływem trzech miesięcy wypisany opuści.

Art. 5. [Premie dla aktywnych obywateli]

 1. Kto aktywnym na forum Prowincji naszej będąc, premię za to z początkiem nowego miesiąca otrzymać od Marszałka Senatu może.
 2. Premię za aktywność według skomplikowanego oblicza się wzoru: W * 250 lt. „W” we wzorze owym, to zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej pierwiastek liczby wypowiedzi na forum Prowincji. Marszałek licząc premię, wypowiedzi z ostatnich 30 dni przed wydaniem postanowienia uwzględniać będzie.
 3. Marszałek Senatu podwoić premię może, gdy w budżecie środków starcza, a nagrodzony w dniu postanowienia Prowincję naszą zamieszkuje.
 4. Jakby Marszałek Senatu nie liczył, wysokość premii kwoty 10000lt przekroczyć nie może.

Art. 6. [Końcowe przepisy]

 1. Wszelkie podatki i opłaty prowincjonalne, wcześniej ustalone, w mocy swej pozostają do dnia ustanowienia ich przez Senat Koronny. Jednakowoż Senat dłużej niż 3 miesiące od wejścia w życie ustawy niniejszej nie może zwlekać.
 2. Traci swą moc Ustawa Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji z dnia 29 maja 2014 r.
 3. Ustawa niniejsza w życie wchodzi w dniu jej właściwego ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicemarszałek Mniejszy Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny