Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8117 [X]

Eldorat, dnia 5 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Konsulów

o wynagrodzeniach za artykuły w Głosie Sclavinii

Art. 1

1. Do Rozporządzenia Konsulów o administracji Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. dodaje się art. 8 w brzmieniu:

 1. W zależności od zdobytych serc, osobie, która opublikowała artykuł w Głosie Sclavinii przyznaje się wynagrodzenia:
  a)od 4 do 9 serc - 500 lt.
  b)od 10 do 14 serc – 1000 lt.
  c)od 15 do 20 serc – 1500 lt.
  d)powyżej 20 serc – 2000 lt.
 2. W przypadku, gdy autorem artykułu jest redaktor GS wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pomniejsza się o 50%.
 3. Konsulowie mogą w drodze postanowienia zawiesić przyznawanie wynagrodzeń ze względu na słaby stan finansowy Konsulatu.

2. Numerację dalszych artykułów zmienia się kolejno.

(—) Wincenty Wałachowski
(—) Ignacy Kurs

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny