Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8126 [X]

Srebrny Róg, dnia 6 stycznia 2016 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 4/2016

w sprawie powołania Lorda Poborcy

Na podstawie Art. 1. Edyktu Króla Teutonii o delegacji kompetencji dla Lorda Koadiutora z dnia 4 stycznia 2016 r. postanawiam:

§1

Powołać Alberta hrabiego Felimi-Liderskiego (AE494) na urząd Lorda Poborcy.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Albert hr. Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny