Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 814 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczenia państwowego

- Mając na uwadze fakt, iż Pan KRZYSZTOF bar. KONIAS od niemalże pół roku w sposób wzorowy wykonuje obowiązki Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych;

- Wyrażając podziękowanie Panu KRZYSZTOFOWI bar. KONIASOWI za wyjątkowo sumienne i ofiarne sprawowanie powierzonej Mu funkcji publicznej;

- Pragnąc w sposób szczególny uhonorować Jego trud włożony w kierowanie państwowymi sarmackimi systemami informatycznymi oraz wskazać Jego osobę jako wzór do naśladowania dla funkcjonariuszy publicznych i wszystkich obywateli:

Na podstawie art. 1 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 197 o orderach i odznaczeniach z dnia 25 grudnia 2004 r. w imieniu Księcia Sarmacji nadaję Panu KRZYSZTOFOWI bar. KONIASOWI Krzyż Zasługi z Liliami jako wyraz uznania dla Jego wzorowej, sumiennej i ofiarnej służby publicznej.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny