Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8150 [X]

Eldorat, dnia 15 stycznia 2016 r.

Uchwała Rady Eldoratu

o gruntach dobrze zagospodarowanych

Art. 1. [Grunt dobrze zagospodarowany]

Gruntem dobrze zagospodarowanym jest grunt użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, posiadający określoną nazwę, nazwę dodatkową i fotografię.

Art. 2. [Dobry gospodarz]

Dobrym gospodarzem jest, kogo wszystkie użytkowane grunty są gruntami dobrze zagospodarowanymi.

Art. 3. [Wykaz urzędowy]

Grunt dobrze zagospodarowany, na wniosek użytkującego go, naczelnik Eldoratu zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie gruntów dobrze zagospodarowanych.

Art. 4. [Zwrot podatku]

Naczelnik Eldoratu, na wniosek użytkującego grunt dobrze zagospodarowany i zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 3, złożony nie później, niż dwadzieścia cztery godziny od uiszczenia podatku gruntowego od owego gruntu, wypłaca użytkującemu ów grunt kwotę pięciuset libertów z środków miasta stołecznego Eldoratu. Do wniosku składający go załącza potwierdzenie przelewu poświadczające uiszczenie podatku gruntowego. Wypłacając kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym, naczelnik Eldoratu powiększa ją o wysokość poniesionej przez składającego wniosek opłaty skarbowej za wystawienie potwierdzenia przelewu.

Art. 5. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
naczelnik Eldoratu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny