Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8152 [X]

Eldorat, dnia 15 stycznia 2016 r.

Postanowienie Pierwszego Krzyżowca

w sprawie nadania tytułu honorowego każdorazowemu naczelnikowi Eldoratu

Na podstawie art. II i art. VI Konstytucji Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r., realizując wolę narodów Sclavinii wyrażoną uchwałą Kapituły w sprawie tytułu Wysokiego Emila z dnia 9 stycznia 2016 r., ustanawiam wśród zaszczytów Konsulatu Sclavinii tytuł honorowy Wysokiego Emila, jako przysługujący każdorazowemu naczelnikowi Eldoratu. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny