Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8155 [X]

Eldorat, dnia 15 stycznia 2016 r.

Postanowienie Pierwszego Krzyżowca

w ws. Orderu Ostatecznej Krucjaty

Mając za podstawę art. 3 ust. 2 rozporządzenia Konsulów z mocą ustawy o symbolach, świętach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. oraz art. VI Konstytucji Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r., zważywszy na to, że

DON MAD (AG087), żołnierz Ostatecznej Krucjaty, kroczył z pełnym poświęceniem w jej awangardzie jako Konsul Sclavinii, biorąc na siebie ciężar jej kierownictwa, gdy PRZYWÓDCĘ i jego współkonsulów brał w swe objęcia Odolan Zwitariusz, zawsze godnie pełniąc swą służbę i zapewniając ciągłość pochodu ku Ostatecznemu Zwycięstwu,

nadaję mu, w uznaniu położonych zasług, Krzyż Żołnierski Orderu Ostatecznej Krucjaty. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny