Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8173 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 stycznia 2016 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 5/2016

w sprawie powołania zastępcy Marszałka Senatu

§1

Na podstawie art. 12 ust. 4 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r. — w związku z nie wypełnianiem obowązków przez Marszałka Senatu KT — powołuję na zastępcę Marszałka Senatu KT Pana Aleksandra Damiana mar. Chojnackiego (AE804) i zobowiązuję go do przejęcia obowiązków Marszałka okreśonych w Konstytucji i Regulaminie Senatu.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i traci moc z chwilą powołania Wicemarszałka Senatu przez Marszałka Senatu KT.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny