Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 8175 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2016 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

o wygaśnięciu mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku ze zrzeczeniem się mandatu, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Vladimira Ivanovitsš diuka ik Lihtenštán.

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy w związku z art. 14 ust. 1 pkt. 6, wobec niemożności objęcia mandatu przez kolejnego kandydata na liście z powodu utraty statusu aktywnego obywatela, mandat poselski uzyskuje Daniel Ragnar Cesare Ezio bnt. da Firenza.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Defloriusz Dyman Wander,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny