Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 8179 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 stycznia 2016 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2016

o zmianie Ustawy Senatu KT o podatkach i opłatach prowincjonalnych

Art. 1.

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 7/2015 o podatkach i opłatach prowincjonalnych z dnia 10 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 2 ust. 5;
  2. Skreśla się art. 3 ust. 2;
  3. Art. 3 ust. 1 pkt 2 ("w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 1% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.") otrzymuje brzmienie: "w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawa — 1,5% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny