Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8182 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie uchylenia Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia zasad emisji znaczków zleconych przez Rząd (uchylony)

§ 1.

W związku z wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie niezgodności aktu z aktem wyższego rzędu uchylam Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia zasad emisji znaczków zleconych przez Rząd z dnia 2 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z chwilą ogłoszenia.

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny