Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 8184 [X]

Grodzisk, dnia 29 stycznia 2016 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie powołania Podprefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o prefektach, powierzam prefektowi Donowi kawalerowi Madowi (AG087) funkcję Podprefekta Generalnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny