Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPozostałe służby państwowe, poz. 8186 [X]

Grodzisk, dnia 9 stycznia 2016 r.

Postanowienie Ministra Spraw Zagranicznych

o odwołaniu analityka CPAiPI

Na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych o utworzeniu Centrum Pozyskiwania, Analizy i Prezentacji Informacji z dnia 28 października 2015 roku, wskutek niewywiązywania się z obowiązków służbowych, odwołuję Tomasza Lerenta (AG242) ze stanowiska analityka Centrum Pozyskiwania, Analizy i Prezentacji Informacji. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny