Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 8190 [X]

Srebrny Róg, dnia 31 stycznia 2016 r.

Dekret Króla Teutonii nr 1/2016

o uchyleniu niektórych dekretów

Artykuł 1 [Uchylenie dekretów]

Uchyla się następujące Dekrety Króla Teutonii:

  1. Dekret o Królewskiej Izbie Prawnej z dnia 17 października 2009 r.
  2. Dekret nr 1/2011 o Kancelarii Królewskiej z dnia 28 października 2011 r.
  3. Dekret nr 1/2015 o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej z dnia 22 lutego 2015 r.

Artykuł 2 [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny