Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8196 [X]

Grodzisk, dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

o zmianie Zarządzenia MSZ w sprawie utworzenia CPAiPI (uchylony)

Art. 1.

W art. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia Centrum Pozyskiwania, Analizy i Prezentacji Informacji z dnia 28 listopada 2015 r. dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: "(3) Analitykiem może być osoba zamieszkująca w Księstwie Sarmacji, nie posiadająca obywatelstwa Księstwa Sarmacji. (4) Analityk Centrum nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Ustawy o obywatelstwie sarmackim. (5) Analityk Centrum wynagradzany jest zgodnie z z przepisem art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych jako funkcjonariusz służby państwowej powołanej zarządzeniem członka Rady Ministrów."

Art. 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz, Minister Spraw Zagranicznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny