Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 820 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Piotr Masłowski
Data i miejsce urodzenia: 01.11.1988
Miejsce zamieszkania: Kraków
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-25 (20)
Identyfikator: A7943

Księstwo Sarmacji to najlepiej zorganizowana w polskiej sieci
mikronacja. Jest tu naprawdę wiele do roboty. Myślę, że
zostając obywatelem Sarmacji będę mógł się jej jakoś
przysłużyć, a przy okazji dobrze bawić. Dodatkowo mam ogromną
nadzieję, że nauczę się w sarmacji czegoś co przyda mi się
potem w prawdziwiym życiu, zawsze to przecież jakaś praktyka.
W związku z powyższym bardzo prosze o nadanie mi obywatelstwa
Księstwa Sarmacji.

Piotr Masłowski

Adres IP: 83.175.180.133

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny