Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 8206 [X]

Grodzisk, dnia 6 lutego 2016 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 roku stwierdzam utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego przez Wincentego v-hr. Wałachowskiego (AE854), w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą rezygnacji (5.02.16).

(—) Misza Korab-Kaku,
Wicemarszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny