Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8209 [X]

Eldorat, dnia 7 lutego 2016 r.

Ustawa konstytucyjna Kapituły

o zabezpieczeniu ustroju w stanach wyjątkowych

Dodaje się po art. VI zd. 3 Konstytucji Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. zdanie czwarte w następującym brzmieniu: "Rozporządzenie Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy nie uchyla, zmienia ani ustanawia przepisów dotyczących Kapituły, a w szczególności warunków koniecznych dla zasiadania w niej oraz sił głosów przysługujących jej członkom". Ustawa niniejsza wchodzi w życie dnia 16 lutego 2016 roku.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny