Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 821 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Józef Morski
Data i miejsce urodzenia: 26 maj 1988 Białystok
Miejsce zamieszkania: Białystok
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-26 (19)
Identyfikator: A7946

Witam Serdecznie
Prószę Cię Książe o nadanie mnie Józefowi Morskiemu
obywatelstwa Księstwa Sramcji. Nareszcie doczekałem owych
dni, dzięki którym mogę starać się o obywatelstwo, o
obywatelstwo pełnego życia w Księstwie Sarmacji. Owy
przywilej jest rozumiany przeze mnie bardzo poważnie oraz
odpowiedzialnie. Pragnąć otrzymać obywatelstwo KS zobowiązuje
się do przestrzegania wszelkich praw oraz nakazów, jakie
zostaną na mnie nałożony przy otrzymywaniu obywatelstwa.
Obywatel to wielkie słowa, za którym powinny iść także
wielkie czyny. Bo czym ze są słowa w obliczu ciężkiej a co
ważniejsze potrzebnej pracy. Niczym! Chce pomagać innym
Sarmatą po przez stworzenie własnej firmy, w której będę
zatrudniał Sarmatów oraz licznych prac służących innym
obywatelom naszego Księstwa. Jednak żeby to osiągnąć jeszcze
daleka droga oraz wiele przeszkód. Jedynym z etapów do tego
jest osiągnięcie obywatelstwa. Dlatego też zwracam się z
ogromną prośbą o przyznanie mi obywatelstwa Księstwa
Sarmacji
Składam ten wniosek z pełną odpowiedzialnością.


Morski

Adres IP: 88.199.64.5
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.5) Gecko/20060801 Firefox/1.5.0.5 Flock/0.7.4.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny