Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8210 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

o plebiscycie dla nowych mieszkańców — Młoda Nadzieja (uchylony)

 

Cel Projektu
Plebiscyt ma na celu nagradzanie szczególnie zaangażowanych, aktywnych i kreatywnych, młodych mieszkańców KS. Efektem ma być pokazanie, że aktywność i kreatywność w KS popłaca.
Przebieg plebiscytu
Plebiscyt przeprowadzany jest co miesiąc przez sekretarza MSWiA poprzez:
1. Komputerową selekcję mieszkańców, którzy:
A)Utworzyli konto nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia selekcji.
B)W ciągu miesiąca zamieścili co najmniej 30 postów na forum, 1 artykuł oraz co najmniej 5 komentarzy pod artykułami.
C)Nie zostali wcześniej laureatami plebiscytu "Młoda Nadzieja"
2. Selekcja przez komisję, oficjalne wyłonienie 1 laureata poprzez głosowanie z uwzględnieniem:
A)Sposób wypowiedzi kandydata.
B)Ogólne zaangażowanie, kreatywność.
C)Ilość artykułów na medal przyznawanych przez PKOJ.
3. Oficjalne rozdanie nagród przez sekretarza MSWiA w tym:
A)Zamieszczenie artykułu zawierającego informacje o laureacie plebiscytu.
B)Dodanie do grupy "Młoda Nadzieja" na okres 6 miesięcy.
C)Wypłata nagrody dla laureata w wysokości 30 000 lt przez MFiG.
Komisja
Komisja wybierana jest przez Sekretarza MSWiA i składa się z 4 członków:
1. Kanclerz KS
2. MDN
3. Osoby nie związane z RM oraz partią posiadającą sejmową większość

§ 1. [Cel plebiscytu]

 1. Rada Ministrów organizuje plebiscyt skierowany do nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji.
 2. Plebiscyt nosić będzie nazwę „Młoda Nadzieja”.
 3. Celem plebiscytu jest nagradzanie szczególnie zaangażowanych, aktywnych i kreatywnych, młodych stażem mieszkańców KS.

§ 2. [Przebieg plebiscytu]

 

 1. Plebiscyt przeprowadzany jest co dwa miesiące, przez ministra właściwego do spraw aktywności społecznej, który w szczególności przeprowadza selekcję mieszkańców-kandydatów do nagrody, którzy:
  1. utworzyli konto w Księstwie Sarmacji nie wcześniej niż 6 miesięcy przed selekcją,
  2. w ciągu miesiąca przed selekcją zamieścili co najmniej 30 postów na forum, 1 artykuł oraz co najmniej 5 komentarzy pod artykułami,
  3. nie zostali wcześniej laureatami plebiscytu „Młoda Nadzieja”,
  4. nie zostali skazani lub ukarani za przestępstwo
 2. Komisja, o której mowa w art. 3. wyłania jednego laureata danej edycji plebiscytu w głosowania, biorąc pod uwagę jego:
  1. sposób wypowiedzi,
  2. ogólne zaangażowanie i kreatywność,
  3. ilość serc zdobytych w opublikowanych artykułach.
 3. Po dokonaniu wyboru przez Komisję następuje oficjalne rozdanie nagród przez Radę Ministrów, wśród których znajdują się:
  1. zamieszczenie artykułu zawierającego informacje o laureacie plebiscytu,
  2. dodanie do specjalnej grupy na forum centralnym o nazwie "Młoda Nadzieja" na okres 6 miesięcy (grupa ma własny banner analogicznie do bannera "dobry obywatel"),
  3. nagroda pieniężna w wysokości 30 000 lt.

(Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia o plebiscycie dla nowych mieszkańców — Młoda Nadzieja z dnia 6 lipca 2016 r.)

§ 3. [Komisja plebiscytu]

Komisja wybierana jest przez ministra właściwego do spraw aktywności społecznej i składa się z 4 członków — Kanclerza, ministra właściwego do spraw aktywności społecznej lub nauki i dwóch osób, które nie są związane z Radą Ministrów lub partiami tworzącymi parlamentarną większość

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia o plebiscycie dla nowych mieszkańców — Młoda Nadzieja z dnia 6 lipca 2016 r.)

§ 4. [Przepis końcowy]

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny