Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 8211 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2016 r.

Postanowienie Księcia

w sprawia nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji 5000. dnia istnienia Księstwa Sarmacji, nadajemy:

po 1 wsi lennej:

Każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, który posiadał obywatelstwo co najmniej przez jeden dzień w okresie od 25 stycznia do 5 lutego br. i nie utracił go w wyniku zrzeczenia, oświadczenia o opuszczenia Księstwa lub złamania przysięgi obywatelskiej, lecz nie udało się jemu przybyć na uroczystość z okazji 5000 dni istnienia Księstwa, która odbywała się na sarmackim kanale IRC, a także Panu Orjonowi von Thorn-Surmie, jeśli nie uda się jemu przybyć na uroczystość urodzinową, która odbywała się na sarmackim kanale IRC.

po 2 wsie lenne:

Każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, który spełnił warunek obywatelstwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, i udało się jemu przybyć na uroczystość z okazji 5000 dni istnienia Księstwa, która odbywała się na sarmackim kanale IRC, a także Panu Orjonowi von Thorn-Surmie, jeśli uda się jemu przybyć na uroczystość z okazji 5000 dni istnienia Księstwa, która odbywała się na sarmackim kanale IRC.

po 3 wsie lenne:

 1. Karolinie von Lichtenstein (A9001),
 2. Martinowi Schlesingerowi-Asketilowi (AF354),
 3. Fryderykowi von Hohenzollern (AE372),
 4. Dalekowi Caanowi von Thorn-Skaro (A0062),
 5. Danielowi Ragnarowi Cesare Ezio da Firenzie (AG003),
 6. Laurencjuszowi Ma Hi at Atera (AF766).

W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty i wyniesione do godności kawalera:

 1. Kristian Arped
 2. Konrad Jakub Friedman von Clausewitz
 3. Malcher Estery Naw
 4. Orjon von Thorn-Surma

W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:

 1. Sucio Vips otrzymuje tytuł baroneta
 2. Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza otrzymuje tytuł barona

W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet arystokracji i wyniesione do godności hrabiego:

 1. Michał Bryennios
 2. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 3. Anglau Tristora

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny